Priser (økt pga krav til desinfisering)

Hverdager dagtid 1900 kr
Hverdager kveldstid 1900 kr

Fredag kveld

3400 kr

Lørdag 3400 kr
Søndag 3400 kr
Bryllupspakke fra fredag kveld til søndag 5200 kr
Konfirmasjonspakke / Lørdag og søndag

4100 kr

Det er tilgjengelig moderne AV-pakke, med topp lydanlegg, trådløs mikrofon, projektor og bredbånd. Det koster 500 kr å leie denne.